Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

divadlo

galerie

hrad

hospoda

hvězdárna

knihovna

muzeum

bazilika

zámek

tvrz

rozhledna (vyhlídková věž)

pivovar

pevnost

památník

Jiné:

synagoga

chrám

kostel

klášter

katedrála

kaple

Tento projekt je realizován a spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Akce je součástí projektu s názvem „Mapy bez bariér“, číslo projektu CZ.1.06/4.1.00/25.09679 (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) a CZ.1.06/4.1.00/25.09680 (cíl Konvergence).

Formulář pro mapování přístupnosti objektu

Název mapovaného objektu (např.: Jízdárna Pražského hradu):

Je objekt součástí komplexu budov? Pokud ano, uveďte (např.: Pražský hrad):

Je objekt součástí organizace? Pokud ano, uveďte (např.: Správa Pražského hradu):

Adresa objektu:

Datum mapování objektu:

Přidělené číslo mapovače:

Typ objektu (vyberte jednu nebo více z následujících možností. V případě, že mapovaná budova neodpovídá žádné možnosti, zaškrtněte kolonku „Jiné“ a zapište – např. mešita, mlýn, restaurace):

Přístupnost objektu podle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů (MKPO):

objekt přístupný

objekt částečně přístupný

objekt obtížně přístupný nebo přístupný

VSTUP HLAVNÍ

 

Vyhrazené parkovací stání

ano /ne

lokalizace:

počet:

přístup od VPS ke vstupu objektu:

Přístup ke vstupu

obtížný povrch

ano /ne

typ povrchu:

sklon podélný

ano /ne

lokalizace:

sklon:%

sklon příčný

ano /ne

lokalizace:

sklon:%

vodící linie

přirozená /umělá /chybí

Přístupnost vstupu

bez převýšení /jeden schod /více schodů /plošina (příloha č. 2) /rampa (příloha č. 3)

Schody před vstupem

jeden schod

výška:cm

hloubka:cm

více schodů

počet:

Plocha před dveřmi

šířka:cm

hloubka:cm

Zvonek

pouze zvonění /interkom /chybí

výška:cm

odsazení od rohu:cm

AOM (akustický orientační majáček)

ano /ne

nad osou vstupních dveří: ano /ne

lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:

Dveře

jednokřídlé /dvoukřídlé /karuselové

mechanické /automatické /posuvné /kyvné

otevírání ven /otevírání dovnitř /otevírání do stran /otevírání do strany

průjezdová šířka hlavního křídla:cm

šířka vedlejšího křídla:cm

výška prahu:cm

Zádveří

šířka:cm

hloubka:cm

Dveře zádveří

jednokřídlé /dvoukřídlé /karuselové

mechanické /automatické /posuvné /kyvné

otevírání do zádveří /otevírání ze zádveří /otevírání do stran /otevírání do strany

průjezdová šířka hlavního křídla:cm

šířka vedlejšího křídla:cm

výška prahu:cm

Schody v zádveří

jeden schod

výška:cm

hloubka:cm

více schodů

počet:

Kontrastní značení prosklených ploch

prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahu): ano /ne

ve spodní výškové úrovni /v horní výškové úrovni /chybí

Kontrastní značení schodů

první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano /ne

Poznámky

 

Slovní popis úseku

 

 

VSTUP VEDLEJŠÍ

 

Lokalizace

 

Označení vstupu

vedlejší vstup vyznačen: ano /ne

informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano /ne

Vyhrazené parkovací stání

ano /ne

lokalizace:

počet:

přístup od VPS ke vstupu objektu:

Přístup ke vstupu

obtížný povrch

ano /ne

typ povrchu:

sklon podélný

ano /ne

lokalizace:

sklon:%

sklon příčný

ano /ne

lokalizace:

sklon:%

vodící linie

přirozená /umělá /chybí

Přístupnost vstupu

volně přístupný /uzamčený

přístup zajistí:

bez převýšení /jeden schod /více schodů /plošina (příloha č. 2) /rampa (příloha č. 3)

Schody před vstupem

jeden schod

výška:cm

hloubka:cm

více schodů

počet:

Plocha před dveřmi

šířka:cm

hloubka:cm

Zvonek

pouze zvonění /interkom /chybí

výška:cm

odsazení od rohu:cm

AOM (akustický orientační majáček)

ano /ne

nad osou vstupních dveří: ano /ne

lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:

Dveře

jednokřídlé /dvoukřídlé /karuselové

mechanické /automatické /posuvné /kyvné

otevírání ven /otevírání dovnitř /otevírání do stran /otevírání do strany

průjezdová šířka hlavního křídla:cm

šířka vedlejšího křídla:cm

výška prahu:cm

Zádveří

šířka:cm

hloubka:cm

Dveře zádveří

jednokřídlé /dvoukřídlé /karuselové

mechanické /automatické /posuvné /kyvné

otevírání do zádveří /otevírání ze zádveří /otevírání do stran /otevírání do strany

průjezdová šířka hlavního křídla:cm

šířka vedlejšího křídla:cm

výška prahu:cm

Schody v zádveří

jeden schod

výška:cm

hloubka:cm

více schodů

počet:

Kontrastní značení prosklených ploch

prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahu): ano /ne

ve spodní výškové úrovni /v horní výškové úrovni /chybí

Kontrastní značení schodů

první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano /ne

Poznámky

 

Slovní popis úseku

 

 

INTERIÉR

(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu)

Schody v interiéru

ano /ne

jeden schod

výška:cm

hloubka:cm

více schodů

počet:

lokalizace:

Schodiště v interiéru

(spojující patra budovy)

ano /ne

přímé /točité

šířka schodiště:cm

zábradlí u schodiště: ano /ne

Zúžený průchod

(méně než 80 cm)

ano /ne

šířka:cm

lokalizace:

Turnikety

ano /ne

lokalizace:

Kontrastní značení prosklených ploch

prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahu): ano /ne

ve spodní výškové úrovni /v horní výškové úrovni /chybí

Kontrastní značení schodů

první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano /ne

AOM (akustický orientační majáček)

ano /ne

nad osou vstupních dveří: ano /ne

lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:

Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením

ano /ne

popis:

Přístupnost interiéru

celý interiér nebo jeho větší část /pouze část interiéru /nepřístupný interiér

Poznámky

 

Slovní popis úseku